Продължете към съдържанието

Тема във форума с giveaway

Използваме дискусията с включена томбола с награди, за да запознаваме потребителите с качествата на продукт или услуга. Този формат е подходящ и за генериране на трафик към сайта на клиента.

Технически изисквания за рекламодателски теми

Заглавието на публикацията трябва да е атрактивно и да привлича интереса на потребителите, същевременно да е кратко и информативно.

Материалите и стилът на писане е необходимо да са съобразени с аудиторията на BG-Mamma. Редакторският екип на BG-Mamma има ангажимента за финално оформление на публикацията и нанасяне на необходимите редакции в текста.

 1. Общи технически изисквания
  Текстовете се предоставят в Word формат с шрифт Times New Roman и големина на шрифта “12”;
  Графичните изображения (снимки) се предоставят като отделни прикачени файлове или в архивирана папка в някой от следните формати: jpg, gif, png;
  Видеоматериалите за вграждане в темата/публикацията се предоставят под формата на активен линк към видео в Youtube, Vimeo или сайт;
  Препратките в текста (хиперлинкове) могат да водят до 3 броя различни уеб адреси.
  Линковете се вграждат в отделни думи или словосъчетания по преценка на редакторския екип на BG-Mammа или по задание на клиента;
  Срок за подаване на материали: 5 (пет) работни дни преди старта на кампанията;
  Допускат се до 2 (две) корекции на текста в превю. За всяка следваща корекция клиентът заплаща допълнително;
  Рекламните материали се публикуват до 12:00 часа в първия ден на кампанията. След публикуване на темата, тя не подлежи на редакция.
 2. Изисквания за дължина на текст и снимки
 • Заглавие – Максимум до 80 символа, заедно с интервалите и препинателните знаци;
 • Текст – До 1 (една) стандартна страница (1500 символа);
 • Снимки – Заглавна снимка с размер 1000 x 300 px.(по приложен макет), която е част от рекламната тема/публикация и вътрешни снимки (хоризонтални или квадратни) до 3 бр. с минимален размер 600х300 px