Продължете към съдържанието

Дисплей реклама

Видове форматиДесктопМобайл
Стандартни формати Medium Rectangle, Leaderboard, Megaboard, Billboard, Half Page, Sticky AdMedium Rectangle, Footer Banner, Anchor
Нестандартни формати Parallax, Spin Cube, Spin Banner, Swipe Banner, Interstitial, Wallpaper, Synchronized banners (Wallpaper & Rectangle)Parallax, Flying Carpet, Spin Cube, Swipe Banner, Interstitial
Видео формати Videostitial, In-content Video, In-banner video (Outstream Video)Videostitial, In-content Video, In-banner video (Outstream Video)

Повече информация, технически изисквания и цени можете да откриете в нашата Рекламна тарифа.