Рекламна тарифа

в сила от 01.01.2018 година
Свали рекламната тарифа в PDF формат

Изпратете вашето запитване на reklama@neg.bg или ни се обадете, за да научите повече за възможностите за реклама.

Теодора Георгиева, Мениджър Продажби – 0888 491 285

Виктория Гьонева, Мениджър Ключови Клиенти – 0888 640 069

Десктоп реклама

Рекламен формат Позициониране Импресии на ден Уникални на ден СРМ
Medium rectangle
300x250px
Избрани страници По запитване 12.00 лв.
Всички страници 300 000 50 000 10.00 лв.
Leaderboard
970x90px, 728x90px
Избрани страници По запитване 12.00 лв.
Всички страници 250 000 45 000 10.00 лв.
Megaboard
970x200px, 970x250px
Избрани страници По запитване 22.00 лв.
Всички страници 250 000 45 000 18.00 лв.
Parallax banner
Избрани страници По запитване 25.00 лв.
Всички страници 150 000 40 000 20.00 лв.
Spin cube
Избрани страници По запитване 16.00 лв.
Всички страници 300 000 50 000 14.00 лв.
Wallpaper
Избрани страници По запитване 30.00 лв.
Всички страници 300 000 50 000 25.00 лв.
Wallpaper & Rectangle
300x250px
Избрани страници По запитване 40.00 лв.
Всички страници 300 000 50 000 30.00 лв.
Inline Video
Избрани страници По запитване 25.00 лв.
Всички страници 150 000 40 000 20.00 лв.
In-Content Leaderboard
728x90px, 970x90px, 970x200px, 970x250px
Избрани страници По запитване 18.00 лв.
Всички страници 150 000 40 000 16.00 лв.
Footer Leaderboard
970x90px, 728x90px
Избрани страници По запитване 10.00 лв.
Всички страници 250 000 45 000 8.00 лв.

Мобилна реклама

Рекламен формат Позициониране Импресии на ден Уникални на ден СРМ
Medium Rectangle
300x250px
Избрани страници По запитване 12.00 лв.
Всички страници 300 000 65 000 10.00 лв.
In-Content Medium Rectangle
300x250px
Избрани страници По запитване 12.00 лв.
Всички страници 250 000 60 000 10.00 лв.
Parallax banner
Избрани страници По запитване 20.00 лв.
Всички страници 250 000 60 000 18.00 лв.
Inline Video
Избрани страници По запитване 25.00 лв.
Всички страници 250 000 60 000 20.00 лв.
Spin cube
Избрани страници По запитване 16.00 лв.
Всички страници 300 000 65 000 14.00 лв.

Рекламни публикации (Native ads)

Рекламна публикация desktop & mobile  900 лв.
Рекламна публикация с игра desktop & mobile 1 200 лв.
Брандирана рекламна публикация с Wallpaper desktop & mobile 1 500 лв.
Специален проект
лидери на мнение, семплинг, анкети
desktop & mobile По запитване

Завишения и таргетирания

Frequency capping 1 +25%
Frequency capping 2/3 +15%
Геотаргетиране +25%
Таргетиране по часови пояс +25%


* Всички цени са без включен ДДС.
** Минимален нетен обен за заявка – 500 лв. без ДДС.