Продължете към съдържанието

Контакти

Връзка с нас

Имате въпроси и не сте сигурни към кого да ги отнесете? Използвайте формата по-долу:

  NEG.BG Address Map

  Адрес:

  гр. София, ПК 1000,
  ул. Г. С. Раковски №135, вх. Б, ет. 1
  0886 604 592
  [email protected]

  За реклама:

  [email protected]

  Звено за контакт:

  Звено за контакт по чл. 11 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2065 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 октомври 2022 година, относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги):

  [email protected]

  Предпочитан език: български
  Допълнителен език: английски

  Уведомление по чл. 16 от Акта за цифрови услуги