За реклама

Ние знаем от какво се вълнуват нашите потребители. Осигуряваме не просто контакт с голям обем аудитория, а качествена комуникация с точните хора – спрямо техните интереси, демография и контекст. 

Изпратете вашето запитване на reklama@neg.bg, за да научите повече за възможностите за реклама.

Виктория Гьонева, Мениджър Ключови Клиенти – viktoria@neg.bg
Ралица Нинова, Мениджър Ключови Клиенти – ralitsa@neg.bg
Теодора Георгиева, Търговски Директор – teodora@neg.bg

Рекламна тарифа

Успешни проекти

Общи условия