Oнлайн медийнaта компания промени името си от Нет Ентертейнмънт Груп на NEG (НЕГ.БГ ЕООД). Промяната е съпътствана и с обновяване корпоративния облик на групата като естествен израз на нейното развитие и в унисон с основните й характеристики- модерна, млада, високо-технологична, бързо развиваща се. Новата корпоративна идентичност отразява усещането на компанията за динамика, гъвкавост и иновативност и  стремежът на NEG да се утвърди като лидер в уеб индустрията в страната.

Новото лого

Идеята, залегнала в логото кореспондира пряко с дейността на компанията – свързване на потребителите в уеб среда и създаване на условия за уникално потребителско изживяване. В основата му е възможността за общуване, за  срещане на хора, които споделят общи идеи, ценности и интереси.  Ако приемем, че всеки потребител може да бъде графично представен като точка, NEG свързва тези точки помежду им в компактни общности. Именно това е илюстрирано чрез ключовия в логото символ

Той се състои от свързване на две точки и частична връзка към  следваща. Кръгът е и основна форма, от която са създадени къстъм символите за логотипа.

Новата идентичност отразява нашата визия за разрастване посредством връзките между самите потребители онлайн – колкото многообразни и провокирани от различни интереси са те, толкова необятни могат да бъдат и за нас възможностите да ги срещнем и им дадем платформа за качествено общуване.

С новия облик на компанията си поставяме амбициозната цел да заемем достойно място сред утвърдените компании на пазара, изграждайки свой образ, доверие и добра репутация.  Усилията, професионализма и ентусиазма на всички в компанията ще бъдат посветени на тази цел, казва Иван Николов, управител на NEG.