Продължете към съдържанието

Използването на BG-Mamma за обмен на полезна информация се е увеличило с 30%

Потребителски нагласи и оценка на платформата BG-Mamma през 2022 г.

Изключително висока обща потребителска оценка и бързо растящ интерес към обмена на информация в BG-Mamma отчита проучването на потребителските нагласи и оценката на платформата, проведено сред представителна извадка от потребители на платформата през януари 2022 г.

Общата оценка, дадена на платформата, е 9,29 от 11, което представлява ръст от 0,35 спрямо резултата за предходната година. 

Резултатите от проучването отчитат още висока степен на разпознаваемост и потребителско доверие и сочат ясно, че BG-Mamma затвърждава позициите си на водещата платформа за обмен на полезна информация по всякакви теми. Ясно се разграничават възприятията и поведението на едни и същи потребители в BG-Mamma и в социалните мрежи Facebook и Instagram.

Сред респондентите са основно хора от домакинства с доход между 1 600 лв. и 4 000 лв., а 54% са жители на София или големите градове.

BG-Mamma изпреварва Facebook като източник на информация

Основната причина потребителите да пишат в BG-Mamma е търсене на мнения или съвет по конкретен въпрос (74%). От респондентите 59% казват и че целта им е „обмен на информация“, а 57% имат за цел да бъдат полезни на останалите потребители. Важен акцент в проучването е това, че причината „Да потърся мнение или съвет по конкретен въпрос“ се среща със 17% повече в сравнение с 2021-а година. Най-голям обаче е скокът при мотива „Обмен на информация“ – цели 30% в сравнение с предходния период на изследване.

Основен мотив за ползването на BG-Mamma e обмен на информация или търсене на конкретен съвет. Същите респонденти имат по-пасивно поведение във Facebook.

От анкетираните потребители 84% казват, че използват също така Facebook и Instagram, но там търсенето на информация отстъпва на второто място по важност. Основният посочен мотив за използването на двете мрежи е „да поставя емотикон под чужд пост“.

Потребителите оценяват все по-високо информацията, която намират в BG-Mamma

Като част от проучването, агенция JTN Research измери и степента на удовлетворение от намираната информация. По този показател оценката на BG-Mamma също расте и от 8,69 през миналата година сега достига 9,15. 

Принос за това има инициативата на BG-Mamma „Специалистите говорят“. Безплатните онлайн консултации с различни експерти стартираха през пролетта на 2020 г., когато пандемията и наложената изолация създадоха огромна нужда от достъпни персонални съвети от експерти в различни сфери. През последвалите две години интересът към „Специалистите говорят“ не спира да расте. За това свидетелства и фактът, че към момента 83% от потребителите по-скоро одобряват или напълно одобряват повече мнения на специалисти да се включват в сайта.

Респондентите дават оценка 9,56 по отношение на вероятността да кликнат на резултат от BG-Mamma.

Още важни изводи на проучването:

• Потребителите смятат тона в платформата за по-доброжелателен в голяма степен или сравнително по-доброжелателен (общо 47%) спрямо други форуми и социални мрежи;

• Потребителите са склонни да препоръчат сайта при нужда от информация или съвет (Оценка 9,10);

• По-голямата част от потребителите прекарват от 45 минути до 1 час в BG-Mamma (28%). Второто най-разпространено време е това от 30 до 44 минути (за 18% от респондентите);

• Общата оценка, която респондентите дават по отношение на вероятността да кликнат на резултат от BG-Mamma е висока – 9,56.

В количественото проучване на тема „Потребителските нагласи и оценка на BG-Mamma“ взеха участие 1 184 души на възраст от 18 до 64 години. От анкетираните потребители, 84% имат създаден собствен профил в платформата. 

От реализираната извадка 36% са жители на София, а 28% са жители на градовете Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе. Също 28% са и жителите на други градове, като само 4% от респондентите живеят в селата и също 4% са от чужбина.

Най-голям процент (38%) от респондентите попадат във възрастовата група 35-44 години. Следват ги потребителите на възраст 45-54 г. (27%) и тези в границата между 25 и 34 години (24%). Групите на потребителите над 55 години и тези под 25 години общо съставляват останалите 10%.