Продължете към съдържанието

Консултативна тема със специалист

Онлайн консултациите с експерт повишават разпознаваемостта на бранда и изграждат доверие и лоялност.

Клиентът има ангажимент да избере и предостави консултант, който ще отговаря на постъпилите в рекламната тема въпроси. За повишаване степента на доверие и по-голяма потребителска активност в рамките на кампанията, препоръчително е консултиращите специалисти да бъдат представени с имената и лицата си в рамките на темата.


За подготовка на консултативна тема клиентът е необходимо да предостави:

  • Снимка на специалиста – 1 бр. за всеки специалист, който ще консултира в темата
  • Сфера на компетентност
  • Кратка биография с до 500 символа за оформяне на визитка на специалиста. BG-Mamma си запазва правото да редактира, променя или допълва визитката.
  • Конкретни дни, в които експертът ще има възможност да отговаря на въпросите (препоръчителни са минимум два работни дни от седмицата)
  • Опционално: мобилен телефон, e-mail адрес, адрес или линк към сайт.

ПРИМЕРИ ЗА КОНСУЛТАТИВНИ КАМПАНИИ:

Magniflex отговаря на вашите въпроси, свързани със съня. Попитайте ни сега!

Проект „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт – Лични финанси“