Продължете към съдържанието

Анкетно проучване

Предоставя оценка от потребителите за Вашите продукти или услуги, информация за нагласата им към конкурентни брандове, както и за потребителските навици и очаквания на таргет аудиторията във Вашия сегмент като цяло.

ПРИМЕРИ ЗА ТАКИВА КАМПАНИИ:

Анкетно онлайн проучване на страниците на BG-Mamma по поръчка на Pierre Fabre, проведено между 18 – 19 октомври 2021 г.

Анкетно онлайн проучване на страниците на BG-Mamma по поръчка на Ozone.bg, проведено между 13 – 27 септември 2021 г.