Продължете към съдържанието

Нейтив реклама

Нейтив реклама е представянето на бранд, продукт или услуга под формата на обичайния за потребителите на BG-Mamma начин на общуване – съдържание в дискусионна тема.

Така то се вписва и приема естествено от потребителите.

BG-Mamma е единствената платформа в България, която дава възможност на рекламодателя да комуникира свойствата и предимствата на своите продукти и услуги в пряка дискусия с крайния потребител.

Чрез различни форми на нейтив реклама, рекламодателите влизат в директна комуникация със своя таргет, което скъсява дистанцията между Бранд и Потребител и повишава доверието към техните продукти.

Представяме на Вашето внимание 5 от най-ефективните форми на нейтив реклама в BG-Mamma.

Тема във форума с giveaway

Използваме дискусията с включена томбола с награди, за да запознаваме потребителите с качествата на продукт или услуга.

Ревюта от лидери на мнение

Уникален за BG-Mamma формат, който свързва брандовете с влиятелни потребители от конкретни групи във форума.

Продуктов семплинг

Семплинг кампания със специално избрани заинтересовани потребители, в която комуникацията се провежда изцяло онлайн.

Анкетно проучване

Предоставя оценка от потребителите за Вашите продукти или услуги, информация за нагласата им към конкурентни брандове, както и за потребителските навици и очаквания на таргет аудиторията във Вашия сегмент като цяло.