Аудитория

Демография

75% от аудиторията на BG-Mamma е на възраст между 25 и 54 г.
Над 65% от всички потребители са жени.
63,5% от всички потребители живеят в градове с над 100 000 жители.