Аудитория

Всеки месец сайтът на BG-Mamma:

  • Привлича над 1,5 милиона от интернет потребителите в България
  • Които разглеждат повече от 20 милиона страници
  • И споделят над 150 000 съвета, мнения и препоръки

 

Демография

Над 65% от аудиторията на BG-Mamma е съставена от жени на възраст между 25 и 44 г., които живеят в големите градове на България.

Интереси

 

 Топ категории в BG-Mamma