Аудитория

Демография

Над 72% от аудиторията на BG-Mamma е съставена от жени на възраст между 25 и 54 г., които живеят в големите градове на България.

Източник на данните: Gemius Dec 2021

Разделение по пол и възраст 

Източник на данните: Google Analytics Dec 2021

Потребителска ангажираност

Източник на данните: Gemius Dec 2021  &  Google Analytics Dec 2021

Интереси